Prihláška: Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Bratislava a KS Trnava

Podujatie číslo:
2009/KCP/42
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
09. 03. 2009
Názov podujatia:
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Bratislava a KS Trnava
Miesto konania:
Krajský súd v Bratislave