Prihláška: Osobitosti pojednávania vecí týkajúcich sa dopravných priestupkov; sankcií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Podujatie číslo:
č.5
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
18. 01. 2009
Názov podujatia:
Osobitosti pojednávania vecí týkajúcich sa dopravných priestupkov; sankcií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.“
Miesto konania:
Inštitút verejnej správy Bratislava