Prihláška: Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra

Podujatie číslo:
2009/KEP/51
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
22. 03. 2009
Názov podujatia:
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra (praktické ukážky a cvičenia - Google, ASPI, EPI, Eurlex, judikatúra: ESĽP, SD ES, ÚS SR/ČR, NS SR/ČR atď.)
Miesto konania:
Krajský súd v Nitre