Prihláška: Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA Omšenie)

Podujatie číslo:
2009/KEP/15-1-DP Omšenie
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
26. 02. 2009
Názov podujatia:
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení