Prihláška: Anglický jazyk - právnická terminológia (Inštitút vzdelávania MS SR)

Podujatie číslo:
2009/KEP/15-2-Inštitút Omšenie
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
26. 02. 2009
Názov podujatia:
Anglický jazyk - právnická terminológia (Inštitút vzdelávania MS SR)
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie