Prihláška: Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných nariadení

Podujatie číslo:
2009/KEP/50
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
19. 03. 2009
Názov podujatia:
Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných nariadení
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení