Prihláška: Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP

Podujatie číslo:
29a
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
23. 02. 2009
Názov podujatia:
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Banská Bystrica
Miesto konania:
Krajský súd v Banskej Bystrici