Prihláška: Aktuálne aplikačné problémy európskeho medzinárodného práva súkromného

Podujatie číslo:
49
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
15. 03. 2009
Názov podujatia:
Aktuálne aplikačné problémy európskeho medzinárodného práva súkromného (Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, európske konanie o platobnom rozkaze, právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych veciach v štátoch EÚ)
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení