Prihláška: Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS KE), projekt EHP

Podujatie číslo:
2010/KEP/10
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
21. 01. 2010
Názov podujatia:
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS KE), projekt EHP
Miesto konania:
Krajský súd v Košiciach