Prihláška: Európska justičná sieť. Eurojust. Justičná spolupráca v trestných vecich (projekt EHP)

Podujatie číslo:
15
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
07. 02. 2010
Názov podujatia:
Európska justičná sieť. Eurojust. Justičná spolupráca v trestných vecich (projekt EHP)
Miesto konania:
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici