Prihláška: „Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (pre KS Nitra)", projekt NFM

Podujatie číslo:
2010/KEP/40
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
18. 04. 2010
Názov podujatia:
„Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (pre KS Nitra)", projekt NFM
Miesto konania:
Krajský súd v Nitre