Prihláška: Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre KE, PO), projekt NFM

Podujatie číslo:
51
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
25. 04. 2010
Názov podujatia:
Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre KE, PO), projekt NFM
Miesto konania:
Krajský súd v Košiciach