Prihláška: Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP

Podujatie číslo:
2014/KSP/35
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
02. 04. 2014
Názov podujatia:
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení