Prihláška: Správne súdnictvo

Podujatie číslo:
2014/KVP/24
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
12. 05. 2014
Názov podujatia:
Správne súdnictvo
Miesto konania:
Detašované pracovisko JA v Omšení