Prihláška: Zvládanie záťažových situácií a nácvik relaxačných techník

Podujatie číslo:
2014/KSP/50
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
10. 08. 2014
Názov podujatia:
Zvládanie záťažových situácií a nácvik relaxačných techník
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení