Prihláška: Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie)

Podujatie číslo:
2020/KSP/2/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
12. 12. 2019
Názov podujatia:
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie