Prihláška: Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)

Podujatie číslo:
2020/KSP/7/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
02. 01. 2020
Názov podujatia:
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie