Prihláška: Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)

Podujatie číslo:
2020/KSP/13/JASR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie