Prihláška: Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS

Podujatie číslo:
2020/KSP/3/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
01. 01. 2020
Názov podujatia:
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie