Prihláška: Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471

Podujatie číslo:
2020/KVP/5/ APVV-16-0471
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
07. 01. 2020
Názov podujatia:
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie