Prihláška: Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS

Podujatie číslo:
2020/KVP/14/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
13. 01. 2020
Názov podujatia:
Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie