Prihláška: Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS

Podujatie číslo:
2020/KSP/18/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
23. 01. 2020
Názov podujatia:
Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie