Prihláška: Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)

Podujatie číslo:
2020/KSP/15/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
20. 01. 2020
Názov podujatia:
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie