Prihláška: Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS

Podujatie číslo:
2020/KSP/24/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
30. 01. 2020
Názov podujatia:
Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS
Miesto konania:
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie