Prihláška: Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok)

Podujatie číslo:
2020/KVP/23/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
05. 02. 2020
Názov podujatia:
Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok)
Miesto konania:
Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok