Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), JA SR Pezinok

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
20. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), JA SR Pezinok
Miesto konania:
Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok