Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Michalovce

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Michalovce
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Michalovce
Miesto konania:
Okresný súd Michalovce, Nám. Slobody 11, 071 80 Michalovce