Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves
Miesto konania:
Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves