Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Trebišov

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Trebišov
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Trebišov
Miesto konania:
Okresný súd Trebišov, Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov