Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Revúca

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Revúca
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Revúca
Miesto konania:
Okresný súd Revúca, SNP 539/1, 050 01 Revúca