Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Martin

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Martin
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Martin
Miesto konania:
Okresný súd Martin, E. B. Lukáča 2A 1, 036 61 Martin