Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš
Miesto konania:
Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš