Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Trenčíne

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Krajský súd v Trenčíne
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Trenčíne
Miesto konania:
Krajský súd v Trenčíne, Námestie svätej Anny 28, 911 50 Trenčín