Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Miesto konania:
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom