Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Prešove

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Krajský súd v Prešove
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Prešove
Miesto konania:
Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01 Prešov, pojednávacia miestnosť č. 4, prízemie