Prihláška: Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa

Podujatie číslo:
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa
Miesto konania:
Okresný súd Stará Ľubovňa, 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa