Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Krajský súd v Košiciach
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach)
Miesto konania:
Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice