Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Michalovce)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Michalovce
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Michalovce)
Miesto konania:
Okresný súd Michalovce, Nám. Slobody 11, 071 80 Michalovce