Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Spišská Nová Ves)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Spišská Nová Ves)
Miesto konania:
Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves