Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Prešove)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Krajský súd v Prešove
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Prešove)
Miesto konania:
Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01 Prešov, pojednávacia miestnosť č. 4, prízemie