Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Prešov)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Prešov
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Prešov)
Miesto konania:
Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov