Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Bardejov)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Bardejov
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
05. 02. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Bardejov)
Miesto konania:
Okresný súd Bardejov, Partizánska 1, 085 75 Bardejov