Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Humenné)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Humenné
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Humenné)
Miesto konania:
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné