Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Poprad)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Poprad
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Poprad)
Miesto konania:
Okresný súd Poprad, Štefánikova 100, 058 52 Poprad