Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Svidník)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Svidník
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Svidník)
Miesto konania:
Okresný súd Svidník, Ul. Soviet. hrdinov 200/35, 089 01 Svidník