Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Banská Bystrica
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica)
Miesto konania:
Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica