Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Brezno)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Brezno
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Brezno)
Miesto konania:
Okresný súd Brezno, Kuzmányho 4, 977 01 Brezno