Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rimavská Sobota)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Rimavská Sobota
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rimavská Sobota)
Miesto konania:
Okresný súd Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota