Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Veľký Krtíš)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Veľký Krtíš
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Veľký Krtíš)
Miesto konania:
Okresný súd Veľký Krtíš, SNP 714/2, 990 14 Veľký Krtíš