Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Zvolen)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Zvolen
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Zvolen)
Miesto konania:
Okresný súd Zvolen, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen